13.02.2020 | Praxe


Vinylové podlahy je možné pokládat různými způsoby. Po položení je třeba pokládku vhodně ukončit. Proto se u vinylových podlah používají lišty, potažmo soklové lišty. Slouží k funkčním a dekorativním účelům a bohatá rozmanitost výrobků nabízí mnoho variant designu i způsobu aplikace. Podobně jako u vinylových podlah se ceny liší i u vhodných soklových lišt. Přitom hrají roli materiál, barva, profil, způsob upevnění a vlastnosti povrchu.

PROČ MONTOVAT LIŠTY VINYLOVÝCH PODLAH?

Pomocí lišt vinylových podlah je možné jasně vymezit podlahové dílce. Soklové lišty tedy zajišťují harmonický přechod ke stěně. Vzniká tak jednotný a čistý vzhled. Obzvláště u vinylu se nelze soklovým lištám při určitých typech pokládky vyhnout.

Budou-li vinylové dílce například pokládány jako plovoucí, potřebují vhodné soklové lišty. Vinyl totiž často není pevně spojen s podkladem a je elastický. Lišty překrývají okrajovou oblast, kde se zpravidla nachází 1 cm široká spára. Soklové lišty jsou stabilní a jejich povrch je odolný. Některé disponují kanálkem, kudy je možné vést například kabely nebo osvětlovací prvky.  

MONTÁŽ LIŠT VINYLOVÝCH PODLAH

Soklové lišty vinylových podlah se na stěnu montují pomocí hřebíků nebo šroubů či zaklikávacím systémem příslušnou spojovací technikou. K tomu se na zeď v pravidelných vzdálenostech pomocí šroubů a předvrtaných otvorů připevňují vhodné držáky. Tento způsob montáže má tu výhodu, že je velmi jednoduchý. Lišty vinylových podlah se jednoduše nasadí a zaháknou na spojovací prvky. Proto při montáži nevznikají žádné viditelné mezery. Tato montážní varianta je vhodná z hlediska funkčnosti i vzhledu. 
Při renovačních pracích není třeba soklové lišty náročně lepit nebo překrývat. Je možné je vyháknout a po provedení práce znovu nasadit. Soklové lišty se montují vždy na konec. Přichází na řadu teprve po správném položení vinylu a vytapetování nebo namalování stěn. Tak se nakonec zajistí správná výška montáže lišt.

LIŠTY VINYLOVÝCH PODLAH ZDŮRAZŇUJÍ AKCENTY

Soklové lišty jsou k dostání sladěné s různými vinylovými vzory. S jejich pomocí čistě připojíte vinylovou podlahu ke stěně, ale také je možné lištami vinylových podlah vědomě zdůrazňovat akcenty. Barvami nerezové oceli, černou nebo bílou vzniká vědomý kontrast a jasné optické rozdělení mezi stěnami a podlahou. Některé soklové lišty je možné dokonce natírat. Je tak možné je přizpůsobovat požadovanému barevnému vyznění. Soklové lišty se ovšem neliší pouze vzory a barvami, ale i svými rozměry a tvary. Lišty vinylových podlah proto plní více než jen funkční účel a jsou důležitým designovým prvkem celé podlahy.

red

Foto: Döllken CZ, s.r.o.