10.09.2018 | Zprávy

Přednáška Revize ČSN 733451 – Obecná pravidla pro navrhování a provádění keramických obkladů

CV_FA_18_203x92_ATEMI.indd

 

 

Dne 18. září 2018 od 15 – 16.30 hod., sál 3 - Konference

V úvodu vystoupí Mgr. Zdeněk Veselý, generální ředitel České agentury pro standardizaci.

Přednáška je zaměřena na úvodní informaci k zásadním změnám v normě pro navrhování a provádění keramických obkladů, která vyjde k 1. 12. 2018. Změny se týkají přístupů v navrhování a provádění keramických obkladů a dlažeb, především hydroizolací, dilatací, řešení detailů, odpovědností projektanta, ale i zhotovitele, provádění kontroly kvality provedených obkladů a další důležité změny. Norma by měla být základním dokumentem při zadávání zakázek a definován požadavků na keramické obklady a je základem systému jakosti. Představení normy provede Dr. Eduard Justa.