29.12.2008 | TIPY

Při řešení ploch mokrých provozů sociálních zařízení, koupelen, hydroterapií a velkokuchyní je potřebné dodržet několik zásadních všeobecných požadavků. Bezpečnost pohybu osob a nekluznost povrchů při výstavbě řeší vyhláška č. 137/1998 vydaná Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Na uvedené provozy jsou kladeny rovněž požadavky na dodržení vysoké hygieničnosti, snadného čištění a přitom chemické odolnosti. Podlahoviny ALTRO tyto požadavky splňují a současně nabízejí celou řadu dalších výhod a finančních úspor.

Protiskluzové podlahové krytiny ALTRO jsou homogenní vinylové krytiny dodávané v pásech šířky 200 cm. Podlahovina obsahuje povrchový vsyp abrazivních zrníček karborunda SiC a v celé tloušťce částice korundu Al2O3 tvrdosti diamantu. Právě vzhledem ke vsypu těchto zrnek nabízejí podlahoviny ALTRO vynikající protiskluzné parametry a extrémně vysokou odolnost a dlouhou životnost. Pro dosažení tvarové stability je podlahovina vyztužena zpevňující mřížkou ze skelného vlákna.

Splnění bezpečnostních kritérií
Všeobecná kritéria protiskluzovosti, resp. nekluznosti povrchů, stanovuje předpis vyhlášky č. 137/1998. Podle této vyhlášky a jejího § 33 musí mít podlahy u částí staveb užívaných veřejností včetně pasáží a krytých podchodů hodnotu smykového tření nejméně 0,6. Podlahoviny ALTRO tento požadavek splňují a současně nabízejí vynikající protiskluzové parametry i v praxi. Pro řešení ploch hydroterapií a koupelen je určen materiál tloušťky 2,0 mm s povrchem opatřeným nopy pro zajištění bezpečného pohybu bosou nohou a pro realizace trvale mokrých a mastných provozů velkokuchyní například krytina ALTRO K30.

Vysoká hygienická úroveň
Podlahoviny ALTRO jsou nenasákavé. Veškeré spoje se provádí tepelně pomocí svařovacích šňůr. Standardně systém ALTRO nabízí ukončení u stěn s plynulým přechodem ve formě požlábku na sokl zdi. Toto zakončení je nezbytné použít v plochách mokrých provozů a zároveň se uplatňuje při velmi snadném čištění v hygienických provozech. Podlahoviny ALTRO jsou obohaceny antibakteriální přísadou „integrálního bakteriostatu“ AltrosanTM, díky níž má povrch vynikající schopnost zabraňovat šíření nežádoucích mikroorganismů, plísní apod.

Životnost
Podlahoviny ALTRO obsahují vsyp zrníček korundu v celé své tloušťce. Vzhledem k extrémní tvrdosti těchto zrníček, která při zatížení povrchu podlahy chrání krytinu vůči poškození a oděru, nabízí ALTRO dlouhou životnost i v těch nejtěžších provozech. Díky elasticitě povrchů ALTRO je rovněž dosaženo odolnosti podlahovin vůči bodovým zatížením a pádům těžkých předmětů z výšky na zem.

Nehořlavost a chemická odolnost
Dalším bezpečnostním kritériem je odolnost vůči šíření plamene. Podlahoviny ALTRO jsou samozhášitelné. Podle normy ČSN EN 13501–1 jsou tyto povrchy zařazeny do třídy reakce na oheň Bfl s1. Jsou odolné vůči mastnotám, louhům, kyselinám a většině organických rozpouštědel s výjimkou rozpouštědel ketonových (např. aceton, toluen…). Proto jsou materiály používány i v provozech baterkáren, chemických laboratoří a ve zkušebnách materiálů.

Tvarová stálost
Výztužná mřížka napomáhá podlahovině ALTRO překonávat vysoké rozdíly teplot, které vznikají nejen běžným ochlazováním či ohříváním objektu v průběhu roku, ale v provozech velkokuchyní se uživatelé často nevyhnou např. rozlévání vařící vody či krátkodobému úniku páry.

Nepropustnost
Díky ucelenému systému ALTRO s fabionovým řešením ukončení u stěn, nepropustnosti podlahoviny a její tvarové stálosti a díky použití systémově uzpůsobených odtokových plastových nebo nerezových vpustí a žlabů je dosaženo vytvoření nepropustné membrány, která zabraňuje pronikání vlhkosti do spodních konstrukcí.

Snadné čištění
Díky dlouholetým zkušenostem nabízí distributoři ALTRO systémů osvědčené a finančně nenáročné čisticí prostředky, úklidovou techniku a postupy, kdy uživatel dosáhne maximální kvality svého úklidu.

Pro nabídku výhod a uživatelských vlastností jsou krytiny ALTRO ideální volbou nejen při řešení podlah mokrých a potravinářských provozů, ale také objektů zdravotní a sociální péče a pro svou odolnost a bezpečnost také pro realizace ploch s těžkým zatížením objektů škol, školek, univerzit apod.

www.anvitrade.cz